Zoek naar product

Actievoorwaarden winacties

Actievoorwaarden en spelregels winacties
 

Winacties worden uitgeschreven door Carte Colori BV, handelend onder de naam Carte Colori, gevestigd te Culemborg. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 

Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld of een gevraagd bericht via de social media kanalen van Carte Colori heeft gedeeld of daar op heeft gereageerd. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 

Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 

De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 

Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 

De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 

Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. Indien de actie op de social media kanalen van Carte Colori heeft plaatsgevonden wordt de winnaar via deze kanalen bekendgemaakt met het verzoek zijn/haar persoonsgegevens te verschaffen.
 

Carte Colori kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 

Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 

Medewerkers van Carte Colori zijn uitgesloten van deelname.
 

De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Carte Colori voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Carte Colori.
 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Carte Colori via: 0345 - 520620 of per e-mail via:  meta@cartecolori.nl

specialist in mediterrane sfeer en lifestyle
  • Workshops

  • Tips en verftechnieken

  • Bestel hier je proefpotje of handgeschilderde kleurenkaart!

  • Bekijk onze prachtige binnenkijk reportages!

Facebook
Pinterest
Instagram